Szerzői jogok

A www.bien.hu honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Felhasználó kijelenti, egyúttal szavatolja, hogy az általa szolgáltatások igénybe vétele során megadott adatok, illetve feltöltött képek használatához, felhasználásához, közzétételéhez, módosításához, javításához szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket beszerezte, felhasználásuk semmilyen harmadik személy jogait – különösen szerzői jogait – nem sérti, vagy a szükséges jogokkal rendelkezik. Felhasználó egyúttal feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat a Honlapon nyújtott szolgáltatás keretében felhasználja. Az ez irányú szerződésszegésből eredő minden kár Felhasználót terheli.

Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a jelen pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Felhasználó jogosult a Honlapot tanulmányozni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden felhasználás kapcsán feltüntetve a Szolgáltató nevét és elérhetőségét.

Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Amennyiben a Holnap bármely részének másolására fény derül, úgy Szolgáltató jogosult 50 000 Ft / nap kárterítési díjat kiszámlázni Felhasználó irányába.

Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.

Utolsó módosítás: 2021. február 17., 17:57.