Kozmikus kapcsolódások rendszerében élünk

Sütő Gyöngyi
Írta: ,
Kozmikus kapcsolódások rendszerében élünk

László Ervin 1932-ben született Budapesten, majd családjával az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Zenei csodagyerek volt, zongoraművészként kezdte pályáját, és bejárta a világot. Később egy betegsége folytán karrierje félbeszakadt, és filozófus lett. 1999-ben szerepelt a Világokon át című televíziós ismeretterjesztő sorozatban. Kozmikus kapcsolatok (Magyar Könyvklub, 1996) című könyvéből idézünk.

A kollektív tudattalan

„Ahogy már Jung megérezte, az új elgondolás szerint a tudat folyamatosan áthatja az egész

emberiséget, sőt, tulajdonképpen a teret és az időt is. Az agyunk/tudatunk és a világ többi része közötti jeltovábbítás állandó és mindkét irányban folyamatos.

Gondolatainkat, benyomásainkat és érzéseinket mások felé küldjük, és mások gondolatait, benyomásait és érzéseit fogadjuk. Minden, ami tudatunkban történik, otthagyja hullámnyomait a pszi-mezőben, és mindenről tudomást szerezhetnek azok, akik ’ráhangolódnak’ ezekre a finom mintázatokra.

Talán egy ilyen közös tudatmező erősödött fel időről időre az emberi kultúra és a szellem története folyamán. Indiától Kínán keresztül a klasszikus Görögországig utalásokat találunk a tudatátvitelnek erre a módjára legalább két és fél ezer évre visszamenően.”

Folytonosság

„Először is a másokkal és a világegyetem többi részével összekötő finom kapcsolataink azzal vigasztalhatnak bennünket, hogy létezésünk nem múló valami, hanem része egy folyamatnak, amely átfogja egész életünk összes élményét, és beépíti őket saját kibontakozásának elemeiként.

Másodszor pedig tudatunk és agyunk kozmikus táncának felismerése erősebb biztonságérzetet nyújthat, de egyben nagyobb felelősségérzetre is késztethet. Ez azért van így, mert ha a tánc valódi, akkor gondolataink és érzéseink nemcsak ránk tartoznak. Akár tudjuk, akár nem, gondolkodásunk és érzéseink hatnak embertársainkra, túl a nekik mondott szavainkon és a velük szemben tanúsított viselkedésünkön, annál az egyszerű oknál fogva, hogy együtt gondolkodunk és érzünk velük.

Ez a befolyás lehet igen hatékony és igen valódi: amint azt a lélekgyógyászok nagyon jól ismerik, a tudatazonosulást átélt személy nemcsak emlékszik a másik személyre és annak élményeire, hanem ténylegesen azzá a személlyé válik, tapasztalja fizikai létezését, befogadja vizuális és más érzékszervi észleléseit, valamint átéli érzéseit. Még kevésbé teljes tudati azonosulás esetén is meglepő lehet a hatás azáltal, hogy a benyomás kitörölhetetlenül belevésődik a tudatba, és finoman befolyásolja az érzékelő személy gondolkodását és érzéseit további élete során.”