A leggyakoribb jó és rossz emberi tulajdonságok – Rád melyik illik?

A leggyakoribb jó és rossz emberi tulajdonságok – Rád melyik illik?

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / A leggyakoribb jó és rossz emberi tulajdonságok – Rád melyik illik?

Tulajdonságaink meghatározzák életünk folyását. Ezektől függ, hogy önsorsrontók vagy sorsunk építői leszünk. Mindannyiunknak vannak hibái, melyek akár egész életünkön át elkísérnek minket. Vannak, melyeket egy adott helyzet hoz magával. Összeszedtem pár jó tulajdonságot, melyet egyre kevesebbszer látok, és néhány rossz tulajdonságot, melyet egyre többször.

Hiúság

Mindenkiben van némi egészséges hiúság, ám ha ez nagy méreteket ölt, azzal a hiú ember elszigeteli magát a világtól, és értékrendje is torzul. Kapaszkodik az elismerő pillantásokba, önigazolást keres mindenben és mindenkiben.

Tulajdonságokból épít magának légvárat, melynek stabilitását mások elismerő megnyilvánulásival támasztja alá.

A hiúság ára az, hogy az önszeretet, ami a hamis értékrenden alapul, megkopik, ezért összeomlik a légvár, az életstílus, extrém esetben a hiú ember élete. Jó út ez a depresszióhoz, szenvedélybetegségekhez, mégis egyre többen vértezik fel magukat ezzel a tulajdonsággal.

Kapzsiság

Azt nevezem kapzsinak, aki túlzásba viszi mások értékeinek „megkívánását”.

Azt az értéket is magának tulajdonítja, melyben más munkája, tulajdona is fellelhető, nem csak az övé. Úgy érzi, hogy amiben munkája, értékei benne vannak, az jogos tulajdona, míg a másik munkája ugyanabban az értéket képviselő dologban elenyésző.

Olyan dolgokat is szeretne megszerezni, ami valójában nem fontos, nem szükséges számára.

Csak a teljes megszerzés iránti sóvárgás, a birtoklás a lényeg. Sokan keverik az élelmességgel ezt a fogalmat.

Kegyetlenség

Maga a szóösszetétel is érdekes. Úgy vélem, Isten egyik tulajdonsága – kegyesség – nélküli az, aki kegyetlen.

A kegyességet és a kegyetlenséget is csak az tudja gyakorolni, akinek a másik felett hatalma van. A cél a bántás, a negatív dolgok kihangsúlyozása úgy, hogy mások igényeit figyelmen kívül hagyja a kegyetlen.

Egyfajta túlzott, bántó őszinteség, cselekedet, mely gyakorlatilag barbár, állatias ösztön.

A másik ember – akivel kegyetlenkednek – eszköz, nem élőlény, semmilyen módon nincs tiszteletben tartva. A kegyetlen, az emberi esendőséget teljesen figyelmen kívül hagyja, cél a testi vagy lelki fájdalomokozás. Sokan keverik a gonoszsággal ezt a fogalmat.

Humorosság

A humor mindenen átsegít, feltéve, ha azt a megfelelő helyen, időben, formában használjuk. A humornak vannak minőségei: bájos humor, zsigeri humor, vaskos humor, ízléstelen és/vagy bántó humor.

A humorral nagyon csínján kell bánni, mert lehet jó és rossz tulajdonság, zseniális komfortérzet-javító, ugyanakkor komoly sebeket is lehet vele ejteni.

Mégis azt mondom, hogy nagy szüksége van rá az embernek, az emberiségnek; tanuljuk meg használni.

Előzékenység

Előzékenynek lenni annyit tesz, hogy saját magunk szükségleteit egészséges mértékben szorítjuk háttérbe, valaki más szükséglete miatt. Mindezt hátsó szándék nélkül, hogy a másik ember boldogabb legyen.

Az előzékeny ember a soha nem hánytorgatja fel, hogy miről kellett lemondania egy másik ember kívánalmának előbbre helyezése miatt.

Gyakorlatilag életforma, olyan tulajdonság, melynek megszerzésében kizárólagos szerepe van a neveltetésnek. Sokan keverik a hízelkedéssel ezt a fogalmat.

Alázatosság

Mindenhez alázat kell. Ahhoz, hogy gyerek legyél és ahhoz, hogy szülő. Ahhoz, hogy szomszéd, munkatárs. Ha jól akarod végezni a munkád, a munkához való alázatot ismerned és gyakorolnod kell, folyamatosan.

Alázatosnak lenni annyit tesz, felismerni, hogy mindenkinél van jobb, illetve, hogy ki ebben, ki pedig abban jobb, így minden és mindenki értékes – tehát meg kell becsülni mindent és mindenkit.

Az alázatos minden és mindenki felé mosolyogva, nyitottan közelít. Alázatos az, aki tisztában van képességeivel, saját magával, de mindig képes arra, hogy fejlessze önmagát. Elismeri mások pozitív tulajdonságát, és értékeli azokat.

Mitől jó vagy rossz egy tulajdonság?

Egy-egy tulajdonság előjele egy adott helyzetben megváltozhat, így többségükről nem lehet kijelenteni azt, hogy abszolút jó, vagy abszolút rossz.

Ilyen például a makacsság, mely bizonyos esetekben jó irányba hajtja az embert, más esetekben pedig gátolja.

Minden csak nézőpont kérdése… és azé, hogy hogyan tud az ember a hátrányaiból előnyt kovácsolni, és azé, hogy gyereked jó vagy rossz tulajdonságát jó, termékeny mederbe tudod-e terelni.

Még nem szólt hozzá senki. Legyél te az első!

    Írj egy hozzászólást