Otthon / Szórakozás

A wicca hit boszorkányság?

A wicca hit boszorkányság?

Mit gondolsz a boszorkányokról? A mesékben általában ártó lényként jelennek meg, de mit jelentenek a wicca vallásban? Erről szól cikkünk.

A wicca hit

A wicca egy újpogány vallás. Nagy-Britanniában terjedt el először, 1954-ben. Nem intézményes vallás, és az egyes hívek és csoportok szertartásai nagyon különbözőek lehetnek, de a legtöbb egy Úrnőben és egy Úrban hisz. 

A Wicca Intelem, amit mindenkinek be kell tartania, így hangzik: „Ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz. Ne árts se embernek, se állatnak, se a természetnek.”
A Háromszoros visszatérés törvénye pedig így hangzik: „Ha hatsz a világra, a világ is visszahat rád”, vagyis bármit teszel (akár jót, akár rosszat), az háromszorosan száll rád vissza.

Boszorkányság

A wicca a boszorkányság egyik változata, legtöbb híve boszorkánynak vallja magát. A telihold és az újhold ünnepét mindig megtartják. 
Két isten létezik számukra, egy női és egy férfi isten: ellentétek, amelyek kiegészítik egymást. Hisznek abban, hogy az istenek képesek emberi alakot ölteni magukra, és a szertartások alatt képesek megnyilvánulni a főpapnőn és a főpapon keresztül. 
Október 31. és november 11. között van a wiccában a Boszorkány Újév. Az élők és a holtak birodalmát elválasztó hártya elvékonyodik, ezért ilyenkor emlékezünk meg ezen a vékony hártyán áttűnt szeretteinkre. A reinkarnáció tanai szerint ők lélek formájában tovább élnek. 

Úr és Úrnő

Az Úrnő három alakban jelenhet meg: fiatal lányként, anyaként és idős asszonyként. Ők jelképei a növekvő holdnak, a teliholdnak és a fogyó holdnak, amelynek gyönyörű fénye energiát és segítséget ad. 

Az Úr gyakran jelenik meg az ábrázolásokon szarvakkal, ezért szokták Agancsos vagy Szarvas Istennek is nevezni. A természet ura, élet és halál jelképe ő. Kettejük felett áll az Elsődleges Mozgató. Úr és Úrnő egyenlőek. Amikor a hívek összegyűlnek, először leülnek egy felrajzolt bűvön körön belülre.
Imádkoznak az Úrhoz és az Úrnőhöz, majd meghívják Észak, Kelet, Dél és Nyugat őrzőit. A varázskörön belül oltár áll, azon tartják a szertartás kellékeit.

Őselemek

A wicca egyik szimbóluma a körberajzolt csillag. A Föld négy elemét és a spiritualitást jelképezi. A kör a védelmünk szimbóluma. A békét, a szeretetet és a tiszteletet fejezi ki. 

A wicca világnézetben fontos szerepet játszik az öt őselem: a föld, a víz, a tűz, a levegő és a lélek, másik nevén az akasha. Jelképnek a pentagrammát használják, amely az öt elem egyensúlyát fejezi ki.

Wicca és kereszténység

A keresztény ünnepek sokban hasonlítanak a pogány ünnepekre. Karácsonykor örökzöld fát állítanak, amely az Úrnő jelképe. Az Ostara (Húsvét) az Úrnő ünnepe, amikor a föld termékenyre fordul.

A wicca hívek hibáikat, rossz szokásaikat felírják egy papírra, és kiengesztelik azt, akit megbántottak, visszafizetik adósságaikat. Ostara éjszakáján gyűlést tartanak. Mindenki magával viszi a listáját, és egy kör belsejébe dobja, majd az összeset elégetik, hogy a termékenység időszakát mindenki tisztán kezdhesse.

Alapelvek

Rítusaikat azért végzik, hogy ráhangolódjanak az élet természetes ritmusára és erőire, amelyeket a négy évszak és a négy napforduló jelez. Elismerik, hogy értelmük és megértésük különleges felelősséget ró rájuk környezetük állapotáért. 

Összhangban élnek a természettel, óvják az élet adományának egyensúlyát. Tudatosan igyekeznek a fejlődést a teljesség irányába terelni. Tudják, hogy az erő bennük van, ahogy azokban is, akik nincsenek ennek tudatában. 
Megértik a világmindenség erejét, amely a polaritáson keresztül mutatkozik meg, nőies és férfias tulajdonságokon át. Ezek az erők kölcsönös érintkezés által működnek. Egyiket sem tartják értékesebbnek a másiknál, egymást kiegészítve léteznek.

Még nem szólt hozzá senki. Legyél te az első!

    Írj egy hozzászólást