Hol vagy a rajzon? Rengeteg mindent elárul a gyermek családrajza

Hol vagy a rajzon? Rengeteg mindent elárul a gyermek családrajza

Címlap / Életmód / Család / Hol vagy a rajzon? Rengeteg mindent elárul a gyermek családrajza

A legtöbb gyermek öt-hat éves korára már el tud készíteni egy olyan rajzot, amely betekintést enged az énképébe, megmutatkozik a gyermek anyához és családtagjaihoz fűződő viszonya, továbbá a szülők érzelmi kapcsolata – véli Barancsi Nikolett rajzelemző.  

A kicsik alkotói fejlődésére hatással van a lakóhelye, és lényeges különbség, hogy fiú vagy lány a gyermek, utóbbiak rajzigénye ugyanis sokkal nagyobb és rajzaik is részletgazdagabbak és színesebbek a fiúk rajzaihoz képest.  Ám nem csak gyermekek, hanem felnőttek esetében is sok tanulságos adhat egy családrajz az adott személy érzelmi világáról.

Rajzelemzők úgy tartják, hogy a rajz nem más, mint képi nyelven megalkotott beszéd. Sok kisgyerek képes lerajzolni olyat, melyről beszélni nem tud, vagy nem szeretne. Ennek oka a szókincs hiánya, de az is lehet, hogy ő maga sem tudja, mi a gond pontosan. Időközben rájön, hogy a diszkomfort érzései csökkennek, ha lerajzolja a problémáit.

Az óvodás kori rémálmokat sok szülő úgy oldja, hogy másnap megkéri a gyermeket, hogy rajzolja le, amitől félt álmában. A rajzot ezt követően együtt széttépik. Ezen minden gyermek nagyokat kacag és megkönnyebbül, hiszen gyakorlatilag megsemmisítette a „szörnyet”, akivel éjjel nem tudott szembe szegülni.

Mit árulnak el a családrajzok?

Egy óvodás vagy kisiskolás gyermek számára a legfontosabb szociális csoport a család. Még akkor is, ha a különböző elfoglaltságok miatt naponta csak néhány órát tölt családi közegben. A családrajzok 5-12 éves kor között alkalmazhatók a legeredményesebben. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy ilyenkor a gyermek nem egy olyan képet alkot meg, amely egy családi fotó is lehetne, hanem egy olyat, ami a saját fejében létezik a család szóval kapcsolatosan. Ha előkészítjük számára a színes ceruzákat, csak annyit kell mondanunk, hogy „rajzold le a családod”. Ennél többre nincs is szükség, hiszen csak befolyásolnánk őt.

Viszont biztos, hogy kérdéseket fog feltenni, ilyenkor a válaszaink ne legyenek konkrétak, biztosítsuk őt arról, hogy a rajz úgy lesz tökéletes, ahogyan ő azt elkészíti, bárhogyan is szeretné. A rajzolás ideje átlagosan 15-30 perc, s eközben érdemes megfigyelni a gyermek viselkedését is. Kivel kezdi a rajzot, elidőz-e egy-egy családtag felett, mond-e közben valamit, javít-e valamit a rajzon. Általában a szülőkkel indul a rajzolás, de hat-hét éves korig jellemző, hogy a gyermek önmagát rajzolja le elsőként (olykor felnagyítva), ez még a kornak megfelelő egocentrikus világképet mutatja.

  • Globálisan pozitívnak nevezzük, amikor az alakok egy sorban jelennek meg, a lapot kitöltik a családtagok és arányosak, érintkeznek egymással vagy kevés térköz van közöttük.
  • Globálisan negatív a rajz, ha nem jelenik meg határozott családszerkezet, ha az alakok szétszóródnak a térben, aránytalanok, esetleg csak kis helyre tömörül mindenki a rajzon és sok az érintetlenül hagyott terület a lapon.

A családtagok elrendezése az egymás közti érzelmi viszonyokat mutatja be, a gyermek szemszögéből. Fontosak az arckifejezések, hogy egymás felé fordulnak-e vagy egymásnak háttal rajzolja le őket a gyermek.

A két szülő között lerajzolt „én” arra enged következtetni, hogy a gyermek szoros köteléket ápol a szüleivel, ha a két szülő egyforma, közel áll egymáshoz, de ha a gyermek önmagát látványosan kisebbnek és távolabb rajzolja, akkor feltehetően kirekesztettnek érzi magát az otthoni környezeteben.

Előfordulhat, hogy a gyermek bekeretez bizonyos alakokat a rajzon. Ez egy igen határozott álláspontot jelent. Ha a gyermek minden alakot elválaszt, az a család szétesésére utalhat. Ha még emellett az alakok erősen zsugorítottak is, az szorongásra, negatív énképre figyelmeztethet. Ám, ha minden alak együttesen van bekeretezve, az a stabil biztonságérzet jele.

A kidolgozott, színes emberalakok kiegyensúlyozott, meleg érzelmi környezetben élő gyermekre jellemzőek. A testileg vagy lelkileg bántalmazott gyermekek rajzaira jellemző a sok grafithasználat, az alakok a lap alsó részén helyezkednek el és gyakran hiányoznak egyes testrészek. Családtagok kihagyása mindig pszichológiai jelentőséggel bír: akit a gyermek nem akar megjeleníteni a képen, azt az életében sem látja szívesen.

Ha önmagát felejti el lerajzolni, akkor negatív az énképe, erősen szorong, fél vagy a családi perifériára került. Előfordul, hogy a gyermek olyan családtagokat is rárajzol a lapra, akik már nem élnek. Ezeket az alakokat általában a lap alján, kevés színnel vagy átsatírozva ábrázolják. Ez arra utal, hogy gondolataiban még gyakran megjelenik az adott személy.

Ha a rajzon megjelenik a talajvonal, tehát fű és virágok is vannak a rajzlap alján, de az alakok nem érintik azt és szinte lebegnek, az a stabilitás hiányára enged következtetni. A szorosan összezárt lábak arra utalnak, hogy a gyermek védekezik valamitől.

Mit árul el egy felnőttről a családrajza?

A felnőttek által készített családrajzoknál a szakértő általában azt kéri, hogy a kliens minden családtagot valamilyen kedvelt tevékenység közben rajzoljon le. A rajz alapján láthatóvá válik, hogy milyen családi viszonyok között él, ki kihez kapcsolódik, kitől határolódik el.

Felnőttek rajzaiban azt a megfigyelést kell kiemelni, hogy az egészséges, jól működő felnőtt nő többnyire élvezi a rajztémát, ha például anya-gyermek rajzot kell készítenie. A rajzkészsége miatt persze zavarba jöhet, de szívesen rajzolja le saját magát az édesanyjával vagy saját magát a gyermekével, gyermekeivel. Gyakori téma az anyai büszkeség és a gondoskodás. Azonosulási zavart jelezhez, a női identitással és az anyaszereppel való problémaként foghatóak fel az elvont, elkerülő rajzi válaszok: ha pálcikaember, absztrakciók és szimbólumok kerülnek a papírra.

Egy másik lehetőség, hogy a munkahelyi környezetben kell lerajzolnia magát az illetőnek. Az elkészült rajz megmutatja, hogyan észleli a felnőtt saját magát, társas környezetét, és milyen a munkahelyi elvárásokhoz és a munkához való viszonya. Nagyon fontos, hogy hányadikként rajzolja le magát a vizsgált személy (ez mutatja, hogy milyen hierarchia él a fejében), melyik alakon radíroz, javít valamit, mi van a rajz spontán figyelmi fókuszában.

Újabban létezik egy módszer, amely szintén a felnőtt emberek lelki világának megismerésére helyezi a hangsúlyt, ez pedig az emberpár rajz.  A vizsgálathoz 18 féle színt használhat az illető, instrukcióként pedig csak annyit kap, hogy „Rajzoljon egy emberpárt és használja a színeket”. Ebben az esetben előfordul, hogy valaki csak arcot rajzol vagy egy fél testet és nem teljes emberalakot. Ez arra utal, hogy  a személy szeretné elkerülni, hogy megmutassa igazi önmagát, vagy konfliktust ébreszt benne az adott rajzi téma. Egyes rajzokban az is megfigyelhető, hogy a vizsgált személy bekeretezi vagy körberajzolja a párt, illetve egy vagy több szívet is rajzol hozzá, ami a párkapcsolati témába történő, erős érzelmi kapcsolódást mutathatja.

Férfi és női emberalak

Lényeges, hogy a vizsgált személy melyik figurát rajzolta meg gondosabban:  a fiút, a lányt, vagy mindkettőt egyformán. A férfi és a női emberalak összehasonlításának szempontja már a negyvenes években is téma volt ezen a szakterületen.

Eszerint a vizsgált személy nemével ellentétes nemű alak rajzának színvonalából és gondosságából a másik nem iránti attitűdökre lehet következtetni.

A saját nemnél rosszabb kidolgozottságú figura a másik nemmel kapcsolatos elutasítást, frusztrációt, ellenállást jelöli. Ha a rajzolóval ellentétes nemű emberalak arca kevésbé vagy rosszabbul van kidolgozva, megjelenik benne a másik nem irányába történő elutasítás.

A gyerekek őszinték

A családrajzok elemzésénél nagyon fontos szempont, hogy nem emelhetünk ki egyetlen részletet. A rajzot egységében kell néznünk. Ha a rajz színes, mindenki mosolyog, virágok, napocska is van, a családtagok arányosak, fogják egymás kezét, de esetleg lemaradt egy kar vagy egy láb, nem kell arra gondolni, hogy ez valamilyen pszichológiai magyarázatra szorul, a hibázás lehetőségét sem szabad elvetnünk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a gyermekek nem hazudnak. Nem fognak csak azért szívecskét rajzolni az anyukájuk fölé, mert tudják, hogy ezzel örömöt okoznak neki. Ha ott van az a szív, annak valódi tartalma van.

VIDEO Ők lesznek 2024 legszerencsésebb csillagjegyei

Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!