Család / Életmód

Sokkal jobb eredményeket érnek el a magántanulók! Magántanulóság ma Magyarországon

Sokkal jobb eredményeket érnek el a magántanulók! Magántanulóság ma Magyarországon

Hazánkban egyre többen választják a magántanulói státuszt, amelyet a legtöbb esetben hátrányos helyzet vagy sajátos nevelésű igény indokol. Szakértővel beszélgettünk arról, mikor lehet valaki magántanuló, és mit jelent az iskolán kívüli oktatás, amely szintén egyre jobban terjed itthon is.

Eggendorfer Noémi, kutató-jelölttől, az ELTE otthonoktatást kutató hallgatójától megtudtuk, hogy 2014-ben készített az Oktatási Hivatal egy jelentést a magántanulókról, amely szerint 1778 iskolában 8217 magántanuló van Magyarországon.

A magántanulóság legfőbb oka itthon a családi körülmény, tehát a legtöbben a hátrányos helyzetükből fakadóan választják a magántanulói státuszt. Emellett gyakori ok a magántanulóságra a magatartás probléma is, illetve a speciális tanulmányi célok, az egészségi állapot és az időszakos külföldi tartózkodás miatt is többen lesznek magántanulók.

Rajtuk kívül még érdemes két nagyobb csoportot megemlíteni. Az egyik azon magántanulók csoportja, akik nem szeretnének iskolába járni, sok esetben szüleik sem tartják fontosnak ezt, és az iskolának könnyebb, ha úgymond „megszabadul” tőlük, mert sok energiát von el az intézménytől az adott tanulókkal való foglalkozás. Ilyenkor szokott az történni, hogy a szülők és a diák, illetve az intézmény közös megállapodásával magántanuló státuszba kerül a tanuló. Számos esetben ezek a tanulók sajátos nevelési igényű (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küszködnek (BTM)” – magyarázta az ELTE kutató hallgatója.

A másik nagyobb csoport az otthonoktatók csoportja: az otthonoktatás az oktatás olyan formája, ahol a gyermek nem jár iskolába, hanem szüleivel, esetleg némely tantárgy esetében magántanárral otthon – természetben, múzeumban, és hasonló helyeken – tanul. Az USA-ban már több mint kétmillió otthonoktatott diák van, és számos kutatás készült az oktatás ezen formájának eredményességéről.

Az otthon oktatott tanulók jellemzően az átlagnál sokkal jobb tanulmányi eredményeket érnek el, erősebb családokban tudnak élni, és szocializációjukban sem szenvednek egyáltalán hiányt. A magyarországi otthontanulókról kevés hiteles adatunk van, de jelenleg úgy tűnik, hogy legtöbben itthon a vallási indokból választó, jellemzően keresztény családok, s az ún. „unschooling” irányzatot követő, „szabadon tanulók” vannak, és vélhetően folyamatosan nő a pedagógiai megfontolásokból, az iskolával szembeni elégedetlenség vagy az otthontanulók tanulmányi eredményessége miatt választók száma is, azonban ezek az adatok még nem bizonyítottak” – magyarázta Eggendorfer Noémi.

Véleménye szerint a hazai magántanulók helyzete ezen két nagy csoport miatt meglehetősen nehéz, hiszen úgy tűnik, hogy egyes magántanulók miatt fontos lenne szigorítani a magántanulóvá válás folyamatán, míg az otthontanulók megillethetné akár nagyobb szabadság is.

Fotó forrása: wattpad.com

Itthon is egyre több család fektet figyelmet arra, hogy gyermekei otthoni szeretetben, békességben, a lehető legjobb nevelést és oktatást kapva nőhessenek fel. Nem vagyok biztos abban, hogy az ő esetükben is szükség lenne a szigorításokra. Kérdés, hogy hogyan biztosítható megfelelően az otthontanulók biztonsága, oktatási-nevelési esélyegyenlősége, és mindeközben szabadsága” – mondta el a kutató.

Beszéltem olyan családdal, aki már-már meghurcolásként élte meg a különböző hatóságok vizsgálatait, egy másik édesanya szerint viszont igenis fontosak, lényegesek ezek a vizsgálatok, mert sokan visszaélnek a lehetőséggel, és nem igazán foglalkoznak a magántanuló státuszban levő gyermekükkel

A magántanulóság előnye lehet a szabadabb időbeosztás, több együtt töltött idő a családdal, otthonoktatás esetén a fent leírtak, illetve van, akinek tetszik, hogy negyedévente, sűrítve kell számot adnia tudásáról.

Hátrányként hasonló okok merülhetnek fel: a szabadság miatt nehezebb időbeosztás, van akinek nagyon stresszes a vizsgázás és hasonlók. A magántanulói státuszt nem olyan egyszerű megszerezni, és ez rengeteg hatósági vizsgálattal is járhat. Beszéltem olyan családdal, aki már-már meghurcolásként élte meg a különböző hatóságok vizsgálatait, egy másik édesanya szerint viszont igenis fontosak, lényegesek ezek a vizsgálatok, mert sokan visszaélnek a lehetőséggel, és nem igazán foglalkoznak a magántanuló státuszban levő gyermekükkel” – fogalmazott Eggendorfer Noémi.

Véleménye szerint komoly probléma lehet még a pedagógusokban és a társadalomban megjelenő számos tévhit a magántanulókkal, különösen az otthonoktató családokkal szemben. A családok beszámolói szerint egyes tanítók, tanárok nyitottan állnak a témához, mások azonban ítélkeznek, és hátrányosan megkülönböztetik a magántanulót.

Olykor a szülőkkel is ellenségesek, hiszen hogyan hiheti magáról azt egy szülő, hogy mindenfajta pedagógiai végzettség nélkül legalább olyan nevelést, oktatást tud biztosítani a gyermeknek, mint a több évtizede pályán lévő pedagógus. Mindenképpen mély, feltáró jellegű kutatásokra van szükség ahhoz, hogy ezt a jelenséget megértsük, és ez lehet kezdeti lépése a társadalomban élő tévhitek megdöntésének is. Elmondhatjuk, hogy Magyarországon törvényi lehetőség van az otthonoktatásra, mivel tankötelezettség, és nem iskolakötelezettség áll fenn – tette hozzá –, ugyanakkor az otthonoktatás gyakorlati megvalósítása gyakran nehézségekbe ütközik a társadalomban és intézményekben jelenlévő számos félreértés, tájékozatlanság miatt.

Még nem szólt hozzá senki. Legyél te az első!

    Írj egy hozzászólást