6 törvény, amely a sorsunkat irányítja

6 törvény, amely a sorsunkat irányítja

Címlap / Életmód / Egészség / 6 törvény, amely a sorsunkat irányítja

A sorstörvények örökkévalóak, és mindannyiunk életét befolyásolják. Működésük felismerésével és elfogadásával kialakíthatunk lelkünkben egy belső rendet, amely hozzásegít minket, hogy harmonikusan éljünk. Frusztrációinkat és betegségeinket gyakran az okozza, hogy az örök törvényektől eltérő módon akarunk élni. Kurt Tepperwein A szellemi törvények című könyve (M-érték Kiadó Kft., 2005) segít nekünk abban, hogy ezeket megértve és alkalmazva boldogabban élhessünk.

A harmónia törvénye

Ez a törvény gondoskodik arról, hogy a különféle hatások okozta állapotokat és változásokat kiegyenlítse, és az egyensúly visszaálljon. A szélsőségek csak egy bizonyos pontig tarthatók, majd fellép egy reakció, amely visszaállítja a harmóniát.
A harmónia törvénye megmutatkozik például a nappalok és az éjszakák váltakozásában, de az életünkben is: a munkánkban, a kapcsolatainkban stb. Mások harmóniájának megsértésével (pl. makacssággal, önfejűséggel) megzavarhatjuk a saját harmóniánkat is.

Az evolúció törvénye

Minden folytonos változásban van. Nincs két dolog, lény vagy jelenség, amely teljesen azonos volna. Minden egyszeri és egyedülálló, amely még soha nem volt, és soha nem is lesz még egyszer. Semmi sem maradhat a jelenlegi állapotában.
Semmit sem tarthatunk meg, mert aminek kezdete van, annak van vége is. A vég viszont mindig valami új kezdete, ami szintén véget fog érni, hogy ismét valami új kezdődjön el.

A rezgés törvénye

Minden rezeg, szüntelenül mozgásban van. Még a legkeményebb anyagban is állandó rezgésben vannak a molekulák. Ez érvényes a test sejtjeire, a szívünkre, a tudatunkra, a fényre és a melegre is. A gondolatok, az érzések, a kívánságok vagy az akarat különböző frekvenciájú rezgések, és erejüknek, tartalmuknak megfelelően hatnak. Amit észlelek és amit elképzelek, hasonlóképpen hat rám.
Nincs olyan dolog, aminek csak egyféle rezgése lenne. Minden mindennel összefügg, ezért befolyásolja egymást. A világon nincs soha tökéletes nyugalom, mert a rezgés, a mozgás, vagyis az Élet állandó. A rezgés meghatározza a manifesztáció formáját.

A rezgési sebesség növekedésével fokozódó erejű elektromosság és mágnesesség sugárzik.
Az energiát nem lehet létrehozni vagy megszüntetni, csak átalakítani. Amikor gondolkodunk, szellemi energiáinkat mozgósítjuk. A gondolatok biokémiai és bioelektronikus hatásúak. Lelki és testi folyamatokat indítanak el, tetteket váltanak ki. Gondolataink megváltoztatásával nemcsak a cselekedeteinket, de az egész életünket is megváltoztathatjuk.

A polaritás törvénye

Minden létezőnek két pólusa van. Látszólag minden ellentétes, csak a kifejeződési foka különböző. Összhangba kerülhetünk önmagunkkal és másokkal, az egész élettel, ha ezt belátjuk.
Ha tudatunkat magasabb rezgésszintre hozzuk, ezzel az alacsonyabb tudatszint ellenreak­cióját hívjuk életre, de ha továbbra is magasabb szinten tartjuk magunkat, akkor ez az ellenreakció nem érhet fel hozzánk. Tudatrezgésünk tudatos megemelését követően uralni tudjuk rezgéseinket, és ezzel együtt egészségünket, életkörülményeinket, vagyis sorsunkat is.

A ritmus törvénye

Minden létezőnek egyedi ritmusa van: növekszik és csökken. A ritmus törvénye szo­ros összefüggésben van a polaritás törvényével. Fizikai, szellemi és lelkiállapotunkra is jellemző a ritmikusság. Mihelyt ritmusunkat megismerjük, a felfelé ívelő szakaszban nagyot lendülhetünk előre.
Ha nem engedjük, hogy az ellenirányú lendület elsodorjon minket, akkor magasabb szintre kerülhetünk, majd egy újabb felfelé ívelő szakasszal ismét magasabbra vitethetjük magunkat.

A rezonancia törvénye

Minden és mindenki a magához hasonlót vonzza, és általa erősödik. A különböző dolgok taszítják egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagá­hoz hasonlóvá alakítja. Csak azt tudjuk magunkhoz vonzani, ami pillanatnyi rezgésünknek megfelel. Azokat az energiákat, rezgése­ket és hangulatokat vesszük át, amelyekre fogéko­nyak vagyunk.
A test és a lélek a vele összhangban levő rezgéseket veszi át, és így belesimul környezetébe. Hangoltságunktól függően pozitív és negatív befo­lyások érhetnek bennünket. A szabad választás jogán rajtunk múlik, hogy milyen rezgésekre leszünk fogékonyak, melyekhez csatlakozunk, melyeket erősítjük vagy csökkentjük.

Még nem szólt hozzá senki. Legyél te az első!

    Írj egy hozzászólást