Gyertya és oltár: mit jelentenek a karácsonyi spirituális jelképek?

Írta: ,

Cikkünkben a keresztény vallás legfontosabb szimbólumainak a karácsonyra vonatkoztatva is adtunk újabb jelentéseket.

Gyertya

1/5 Gyertya

A gyertyaláng a tűz jelképe, a megtisztulás egyetemes szimbóluma.

A gyertya a jóság és a szellemiség fénye. Logoszt, a Világ Fényét jelképezi, melyet Jézus Krisztus hozott a földre, ezért gyújtanak gyertyát a hívek imádkozás előtt.

Karácsonykor a gyertyaláng az év leghosszabb éjszakájának fénye. A ház ura körbejárja vele a házat, beleértve az istállót is, hogy elűzze vele a vészjósló, sötét erőket

A néphit szerint a túlvilágon mindnyájunkért ég egy gyertya, és addig lángol, amíg élünk.

Sok szertartáshoz kapcsolódik a gyertya, végigkíséri az életünket: ott van a keresztelőn, az esküvőn és a ravatalnál.

Része az ördögűzésnek is, ezért kell égve hagyni a gyertyát, hogy a gonosz erők visszarettenjenek. 

Oltár

2/5 Oltár

Eredetileg a véráldozatok bemutatási helye volt. Később az oltárok síremlékek lettek, ahol felajánlásokat lehetett tenni az istenként tisztelt ősöknek.

A keresztények ezt a hagyományt ápolják azzal, hogy az oltárok kis mélyedéseiben szentek relikviáit őrzik. Egy időben az oltárokat asztalként is használták, ételeket és italokat helyeztek el rajtuk.

Ennek a szokásnak állít emléket az úrvacsora és az áldozás a keresztény templomi szertartásokban.

Jézus Krisztus trónusának is tartják, de magát Krisztust is jelképezi. A templom központi helyén áll, kifejezve megváltó áldozatának fontosságát.

Krisztus az értünk hozott áldozat és a mi táplálékunk is egyben. Az oltár Úr asztala is, ahol mindnyájan vendégek vagyunk. Krisztus jászola és sírja.

Áldás

3/5 Áldás

Isteni védelem, segítség biztosítására szolgál.

Egy erőteljes támogató erő nyilvánul meg benne, hatása annyira intenzív, hogy a személyisége és az élete megváltozhat annak, aki kapja.

Különösen akkor nyer jelentőséget, amikor olyan ígéretet tartalmaz, amire az illető tiszta szívből vágyik.

Japánban a szülők a gyermeknapon minden évben elviszik gyermeküket egy szentélybe, hogy áldást kérjenek rájuk.

Az ünnepek alkalmával, így karácsonykor is, magasztos várakozással indulnak az emberek a templomba, így az áldás, amelyben részesülnek, fénnyel és tettvággyal tölti meg a lelküket.

Templom

4/5 Templom

Egy vagy több istennek szentelt hely.

Neve egy latin szóból származik, amelynek jelentése: „nyitott vagy felszentelt hely”, ahol az istenek mását vagy valamilyen szimbólumát tartják.

Az ókori Egyiptomban az első templomokban királyok temetkezési kápolnái voltak. 

Karácsonykor hatalmas feldíszített karácsonyfa áll a templomokban.

Zöld színe az örök életet, az isteni szeretet változatlan áradását fejezi ki. Fényei Krisztus és a reménység jelképei.

Madonna Kép forrása: topart168.com

5/5 Madonna

A madonnák imádata a Földanya tiszteletével kezdődött.

A középkorban minden szentnél jobban tisztelték Jézus Krisztus anyját, Máriát.

A nyár első hónapjának a májust tartották, és Máriának szentelték.

A tarot kártyában a Főpapnőt ábrázoló kártya a jóslás képességével megáldott nőt, az intuitív tudatosságot jelképezi.

Ő a tanulás, a tudás, a lelki fejlődés, a megvilágosodás és a bölcsesség megtestesítője. Az okkultizmus erőit pozitív célok szolgálatába állítja.

A róla szóló álmok jelzik, hogy női befolyásra változás fog bekövetkezni az életünkben.