Összeesküvés-elméletek – szükség van rájuk?

Jankovics Anna
Írta: ,

Az ember természetéhez hozzá tartozik, hogy nem tud, nem akar felvállalni bizonyos felelősséggel járó dolgokat. Ezzel a felelősséggel kell valamit kezdeni, így valaki másra hárítja. Ilyen kicsiben az, amikor felelőssé tesszük a politikusokat, vagy épp családunk azon tagját, aki hagyja magát...

Mi az összeesküvés-elmélet?

Olyan – mára többnyire az interneten tényként terjedő – álláspont, ami azt feltételezi, hogy egy feltáratlan, indokolatlannak látszó esemény, cselekmény mögött egy csoport áll.

Alapja a titok, vagy az, amit annak vélünk, mert nem elég kimerítő a magyarázat. 

 
Az ember kíváncsi, mindent érteni akar – egy adott történést pedig logikusnak, vagy annak tűnő dolgokkal könnyű alátámasztani, utólag. A titok pedig megteremti hozzá a kellő körítést.
Az összeesküvés-elméletek csapdái

Az összeesküvés-elméletek eredete az emberi elmének a világ megértésére irányuló működésére vezethető vissza. Nem, vagy nehezen cáfolhatók, mert a cáfolatot a hívők az elmélet megerősítéseként, a nyomok eltüntetésére tett kísérletként fogják fel.

Ez tehát egy csapda – akármilyen logikusnak tűnik is egy-egy elmélet. Emiatt az ilyen elméleteket valóban elméletként kell kezelni, és nem készpénzként. Hasonló elmélet még az ufók létezéséről szóló elméletek, de a koncepciós perek is.