Idézetek a szeretetről és az önelfogadásról – Biegelbauer Páltól

Írta: ,

Biegelbauer Pál a 20. században holisztikus tudásával, gyógyító és tanító munkájával a szeretet és az elfogadás művészetét hirdette. Jezsuita pap volt, majd kilépett a rendből, hogy az embereket másként szolgálja. A Fényadás megalapítója volt, az eszköztelen lelki és testi gyógyításé, amely a szereteten keresztül valósul meg. 

 

Képességeink boldoggá tehetnek minket, ha önmagunkat adjuk

1/5 Képességeink boldoggá tehetnek minket, ha önmagunkat adjuk

„Képességeink ajándékok. Útjelzők ‒ mutatják a mi egyedi és megismételhetetlen életutunk iránylehetőségeit. Tenni csak azzal tudunk, amink van. Hiányzó képesség nincs. Mindannyian mindent megkaptunk ahhoz, hogy maradéktalanul boldogok lehessünk.”

„Nem a javak ‒ legyenek akár anyagiak vagy szellemiek ‒ halmazának nagysága révén vagyunk gazdagok vagy szegények, hanem azáltal, hogy létünk legbensőbb zónájában rejlő önmagunkat adjuk-e vagy sem.”

„Döbbenetes, hogy annyi kudarc után még mindig kint keressük azt, amit csak belül találhatunk meg. Azt hisszük, hogy nem találtuk meg még azt az utat, amelyik a mienk, és keresünk tovább ‒ kívül. Az út bennünk van.”

Az önmagát adó természet a boldogság

2/5 Az önmagát adó természet a boldogság

„A természet ‒ valóság. Egyszerűen ‒ van.

Árad. Tanít. Tanít, hogy lenni, élni jó.

És szép. Hogy lenni annyi, mint önmagamat ingyen, ajándékként adni.

Egy kő, egy virág, egy fa, a naplemente, a Hold, a szellő mindennek és mindenkinek válogatás nélkül van, árasztja önmagát.

Nem tud nem lenni, nem tudja nem adni magát, nem tud nem áradni. Mutatja az utat, a létezés egyetlen útját.”

Hiány és félelem valójában nincs

3/5 Hiány és félelem valójában nincs

„Szenvedéseink tárgya: a hiány, valakinek vagy valaminek a hiánya. Vagy úgy, hogy volt, de most már nincs ‒ akár elvesztettük, akár elvették ‒, vagy úgy, hogy másoknak van, de nekem nincs.

Minden szenvedésünk mögött a hiány, a nincs, a nemlét áll. Ezért van az, hogy a szenvedést megosztani nem lehet. Mert a hiányt, a nincset, a nemlétet nem lehet átadni, vagy átvenni. Mert nincs.”

„A félelem mélyén a semmi lappang. Nemcsak azért, mert a félelmem tárgya valamely, a jövőben bekövetkez(het)ő veszteség, azaz valaki vagy valami hiányozni fog, hanem azért is, mert a félelem maga is a semmi kettőzése.

Hogy ezt teljes mélységében megértsük, gondoljunk bármire, amitől félünk... Itt van? Most jelen van? Nincs. Nem is lehet.”

Gondolatok a fényadásról

4/5 Gondolatok a fényadásról

„Fényt akkor adok, amikor mindenféle elvárástól mentesen lenni tudok a másik számára, azzal a bizonyos lényegi létezési móddal, mely a legértékesebb az emberi kapcsolatainkban.

Ha mindent odaadok is, de ezt nem adtam oda, nem adtam semmit

. Ezt az állapotot a maximális figyelem és elfogadás jellemzi, valamint egyfajta őszinteség is, mellyel meg merem mutatni magam annak, aki valójában vagyok.”

Lélekpillangó

5/5 Lélekpillangó

Biegelbauer Pál emlékére jött létre a Lélekpillangó Életműdíj, amelynek célja, hogy hazai ismert személyek lélekápoló munkájukért posztumusz elismerésként, szellemiségük terjesztése érdekében minél nagyobb nyilvánosságot és megbecsülést kapjanak.

Idén, 2014-ben Weöres Sándor, Szabó Magda és Ranschburg Jenő életművére lehet voksolni a lelekpillango.hu oldalon.