Drámák, romlás és életkerék – idézetek Hamvas Bélától, a Tabula Smaragdinából

Írta: ,

Hamvas Béla, az egyik legnagyobb magyar 20. századi filozófus egyik művéből válogattunk idézeteket a lélekből sugárzó világosságról, a sorsról, a dolgok átalakíthatóságáról és szerepeinkről. Tőle származik az a híres mondat is, amely arra utal, hogy mi ugyanúgy működünk, mint a világ: „Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, megfelel annak, ami lent van...”

Meleg világosság

1/5 Meleg világosság

„A Tabula Smaragdina azt mondja, hogy ugyanazt a sugárzó, életfakasztó meleg világosságot, amellyel a Nap a természetet elárasztja, az ember önmagában megvalósíthatja és azt a sugárzást életének tartalmává teheti.

De ugyanezzel a sugárzással a dolgokat is áthathatja. Ez a művelet az, amit később alkímiának neveztek el.

Aranycsinálásnak azért mondják, mert az arany a Napnak megfelelő fém, és amikor az ember önmagát fénnyel és meleggel itatja át, önmagát Nappá, vagyis arannyá változtatja.


Így lehetsz te is varázsló: Merlin, a mágus tanításai


Az alkímia azt mondja, hogy a lények és a dolgok meg- és átváltoztathatók. Annál is inkább, mert ahogy a lények és a dolgok itt a földön élnek, az nem is természetes, nem is tökéletes.”

Forgó életkerék

2/5 Forgó életkerék

„A sors az életkerék forgása, de oly módon, hogy a kereket maga az ember forgatja, és önmagán önmagát forgatja, és a forgás aszerint kényszer, vagy szabadság, hogy az ember kényszerből forgatja a kényszer irányába, vagy szabadon, a felszabadulás irányába.

A sors tulajdonképpen dráma.

Végül is nemcsak a végzet, hanem a megszabadulás kiindulópontja is.

Mert ha a kerék forgásában össze is lehet törni, ezt olyan irányban lehet forgatni, hogy a kerék önmagát felszámolhatja.

A sors akkor göngyölíthető fel, ha az ember azt magára veszi és éberen feloldja.”

Romlás helyett arany

3/5 Romlás helyett arany

„De van olyan eljárás, amellyel az ember önmagát a tökéletességbe helyezheti, és ez az eljárás ugyanaz, mint amellyel a dolgokat is tökéletessé teheti.

Az alkímia az a tudás, mely a tulajdonságok és az elemek megváltoztathatóságát tanítja oly módon, hogy abból indul ki: a környező jelen világ nem az eredeti természet, hanem annak elrontott alakja.

Ezt a romlást ki kell küszöbölni és az eredeti természetet helyre kell állítani. Az analógia nyelvén ezt úgy fejezték ki, hogy az elemeket arannyá lehet változtatni.”

 

A bölcsek köve

4/5 A bölcsek köve

„A Tabula Smaragdina ezek szerint nem egyéb, mint annak a műveletnek receptje, amely szerint a világ (ember, tulajdonság, dolog, elem, fém, stb.) eredeti és valódi állapotába visszahelyezhető.

Ilyen művelet van.

A művelet tulajdonképpen és végeredményben egyetlen mondatban kifejezhető. Esetleg egyetlen képletben.

Ezt a képletet az alkímia az analógia nyelvén a Bölcsek kövének nevezi. Kőnek nevezi azért, mert ez minden egyéb gondolat és művelet fundamentális alapja.”

Drámák

5/5 Drámák

„Az ember, különösen a válságok jelen halmozódásában, sorstorlódásban él. A torlódás a sorsvonalak, életirányok, célok és kötelességek, végül is a drámák megsokszorozódását jelenti.

A műveletekben az ismeretlenek száma rendkívül megnövekedett. Az ember egyszerre több, sőt sok dráma szereplője.

Minden dráma egyenletrendszernek felel meg. Aki ennek tudatában nincs, azt az ismeretlenek felmorzsolják.

A sors az, ami vagy az embert számolja fel, vagy azt az ember számolja fel.”