5+1 helyesírási hiba, amit muszáj elkerülnöd

Írta: ,

Az iskola hosszú tanulóéveink alatt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megtanuljuk helyesírásunk szabályait, több-­kevesebb sikerrel. Persze nem dől össze a világ, ha az ember olykor elvét valamit írásban: egy földi halandónak, aki nem foglalkozik mélyrehatóbban a magyar nyelv rejtelmeivel, nem kell töviről hegyire ismernie A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadását. Azonban vannak olyan roppant kínos hibák, amiket saját magunk érdekében érdemes elkerülni... Téged mi idegesít a legjobban?

Bezzeg nagyanyáink korában.... Romlik-e a helyesírás?

A ma már az egész földkerekséget meghódító, mindennaposnak tekinthető chat-nyelv a gyakorlat alapján úgy tűnik, elsősorban a gyorsaságra, nem pedig a minőségi fogalmazásra, igényes nyelvhasználatra rendezkedett be, ez pedig értelemszerűen egy minőségi romlást eredményez. A tendenciát tovább erősíti az a tény, hogy az emberek egyre kevesebbet olvasnak, illetve – bár ezt csak személyes véleményként halkan jegyzem meg – egyre kevesebb könyvkiadó, print vagy online médium alkalmaz korrektort.

Persze kérdések mindig felmerülnek. Manapság mi számít alapműveltségnek, hozzátartozik-e a pontos helyesírás, a nyelvi műveltség? Éppenséggel mennyire fontos más megítélésében az, hogy mennyire ismeri és alkalmazza jól a szabályokat? Ám akárhogy is kozmetikázzuk, aki igényes embernek tartja magát, az legyen igényes anyanyelvének helyes használatára is.

1. Muszáj ly-nal írni?

Sokszor díszeleg (kínosan) a muszáj szó végén az ly, vagyis egy tipikus, ősi magyar betű. Ha ez a szó nálad is mumus, helyes alakját onnan lehet könnyen megjegyezni, hogy mivel viszonylag fiatal jövevényszóról beszélünk, amely a német 'muss sein' kifejezésből került át a magyar nyelvbe, így már nem kapta meg az elsősorban ősibb magyar szókincsre jellemző ly-t. Tehát muszáj lesz j-vel írni.

2. Egyenlőre vagy egyelőre?

A két alak két különböző jelentéssel bír. Egyenlő szeletekre vágom a tortát, de egyelőre nem eszünk belőle, csak ebéd után.

3. Felszólító mód

Hadd nézzem meg! – nem pedig hagy és had. Higgy nekem! – nincs benne j, d meg pláne!

4. Fülsértő írásmód

Játszok, alszok, eszek, iszok – írjuk és mondjuk is inkább m-mel!

5. Egybeírás-különírás

Nehéz ügy. Álljon itt egyetlen vezérfonal: azt írjuk külön, amit szó szerint értünk, azt egybe, ami a szóösszetétel révén új jelentés kapott. A mosdó helyiség tehát egy olyan szoba, ami éppen mosakszik, ellenben a mosdóhelyiség az a szoba, ami tisztálkodásra alkalmas.

+1 Mondatvégi írásjelek

A mondatzáró írásjeleket is fontos lenne tudatosan, célnak megfelelően használni – ha valamit kijelentesz, a 23 felkiáltójel helyett pont kerüljön a végére, de ne három, csak egy. A … forma kijelentő módban egyébként bizonytalanságot, lezáratlanságot sugall, ezért csak akkor érdemes használni, ha tényleg ezt akarjuk kifejezni vele.