A mágnes varázserejével a betegségek ellen

Sütő Gyöngyi
Írta: ,

A magnetit (mágnesvasérc) egy sötét, egyszerű kő, de hatalmas belső erőkkel rendelkezik. Régebben van jelen a Földön, mint a legtöbb ma ismert ásvány, még a hegyi kristálynál is régebben, amely több millió éves. Magában hordozza a földi élet ősi formáit, és olyan információkat tartalmaz, amelyeket az agyunk már nem képes felfogni, mert meghaladják a képzelőerőnket. 

Mágnesesség mindenütt

A mágnesesség jelen van az életünkben, még ha nem is veszünk tudomást róla. Készülékeink alkatrészeit is egyben tartják, például mágnes van a számítógépben vagy a telefonban is.

A természetes mágneses kő a Földet és a világegyetemet egyaránt megtestesíti, mert a Föld belsejéből feltörő lávából és légköri nitrogénből áll, vagyis egyszerre földi és szellemi

Az ember régóta hasznosítja a mágnes előnyös tulajdonságait.

Például rájöttek, hogy más köveknél sokkal gyorsabban lehet vele tüzet csiholni, mint a többi kővel.

Mágnesből készül az iránytű is, mert kiderült, hogy ha a magnetitet egy szabadon mozgó tengelyen rögzítik, akkor a kő megváltoztatja a helyzetét – Észak felé fordul. 

Egy régi mese

Egy mese szerint egyszer egy pásztor az istenek hegyén keresztül terelte hazafelé a juhait, amikor egy szikla olyan erősen magához vonzotta, hogy szinte hozzátapadt.

Lábbelijében vasszögek voltak, pásztorbotjának végét vasbevonat borította – ezért ejtette foglyul a hegy varázskézként a pásztort.

Mivel semmit sem tudott a mágneses vonzásról, a jelenség megrémisztette.

A pásztort Magnesnek hívták, és mivel ő találta meg a sziklát, ezért a magnetitet ő utána nevezték el „Magnes”-nek, azaz magyarul mágnesnek.