Melyik női őstípusba tartozol? Tulajdonságaid és feladatod

Írta: ,

Óriási különbségek vannak köztünk, nők között, és ezt a különbséget a belső minták, a női őstípusok vagy archetípusok különbözősége okozza. Hatalmas belső erők, késztetések irányítanak minket. Az egyik nőnek a tartós párkapcsolat, a másiknak a gyereknevelés, a harmadiknak a hivatása, a negyediknek a kreativitása a legfontosabb. Ami az egyik nő számára létfontosságú, azt a másik nem tartja fontosnak. Az ősi nőtípusok közelebb visznek önmagunk megismeréséhez és megértéséhez.

A független szellem, Artemisz Kép forrása: emilysotoblog.com

1/8 A független szellem, Artemisz

Szűz istennő, immunis a szerelemmel szemben. A független szellemet képviseli: „megállok és a magam lábán”, „tudok magamra vigyázni”.

Ez az őstípus lehetővé teszi a nő számára, hogy férfi nélkül is egésznek érezze magát, és a férfi tetszése vagy jóváhagyása nélkül is örömét lelje a munkában, és elérje céljait. Énazonossága, önértéktudata nem függ attól, hogy férjnél van-e, és ki a férje. 
Manapság a lánykori név megtartása, mint az önállóság kifejezője, jellegzetes Artemisz-vonás. Sem saját igényei, sem másokéi, sem a versenytársai megjelenése nem zavarja meg figyelme és energiái összpontosításában.

2/8 Az örök tiszta és bölcs, Pallasz Athéné

Ő is az örök tisztaságot, a hajadon létet jelképezi. Védelmezte és segítette az általa kiválasztott hősöket és a nevét viselő várost. 

Kettős szerepe van: egyik kezében harci lándzsát tart, a másikban, a békeidőkre utalva, asszonyi szorgalmat jelképező tálkát vagy orsót. Hadi és ház körül ténykedései előrelátást, céltudatosságot igényelnek.
Gyakran ábrázolják bagollyal, tudatosságára, bölcsességére utalva. Teljes fegyverzetben pattant elő apja, Zeusz fejéből, de olyan szép volt, hogy fogatát még a Nap is megállította, hogy megcsodálja. 
Érinthetetlen és sebezhetetlen volt. Férfiak társaságát kereste, de szűzi mivolta miatt nem lettek sem romantikus, sem szexuális afférjai. 
Soha nem veszítette el a fejét és az önkontrollját.
A házi tűzhely asszonya, Hesztia Kép forrása: mariage.com

3/8 A házi tűzhely asszonya, Hesztia

A házi tűzhely és a templom istennője, a bölcs nő, a gondoskodó „nagynéni”. 

Hesztiát (vagy ahogy a rómaiak nevezték: Vesztát) ritkán ábrázolták emberi alakban. Egyike volt a 12 legfőbb istenségnek, mégsem az Olümposzon lakott. 
Ő volt a legközelebb a halandókhoz, ezért őt tisztelték a legjobban, a legbecsesebb áldozati ajándékokat kapta az emberektől.
Ahhoz, hogy egy házból otthon legyen, Hesztia jelenlétére volt szükség.
A párkapcsolati boldogság megtestesítője, Héra Kép forrása: hada77.tumblr.com

4/8 A párkapcsolati boldogság megtestesítője, Héra

Méltóságteljes, fejedelmi szépségű nő. A rómaiak Juno néven tisztelték. 

A házasság és a gyermekáldás védelmezője volt. Hitvestársa Zeusz (Jupiter) volt, az istenek feje, ég és föld ura.  
A vallási rítusok három jelzővel illetik: a Szűz, a Leány, akit a tavaszi időszakban tisztelnek, a Tökéletes, a Beteljesedett, ebben a mivoltában tisztelik nyáron, és a Magányos Héra, akit télen ünnepeltek a templomokban. 
A Héra archetípussal rendelkező nők éppolyan intenzíven tudnak elmerülni a párkapcsolat boldogságában, mint a fájdalomban.
A test és lélek táplálója, Déméter Kép forrása: gabytaangeles.tumblr.com

5/8 A test és lélek táplálója, Déméter

A termékenység, a gabonaföldek istennője, táplálékadó anya. A rómaiak Ceresnek nevezték. Ő az anya őstípusa. 

Gondoskodik a test és a lélek táplálásáról. Más istennőknek is született gyermekük, de nekik nem a gyermekük volt a legfontosabb. Demeter volt a legbőkezűbb is az istennők között
A Déméter archetípussal rendelkező földi nő elsősorban anyaságra vágyik, és ha ez teljesül, elégedett az életével. 
Az anya-gyermek imázsa a nyugati civilizációban a Madonna és a Gyermek ábrázolásának felel meg, ez az a belső kép, amely mélységesen megérinti az ilyen nőket. 
Az anyai ösztön késztetése, hogy gondoskodjunk másokról, nagyvonalúak, bőkezűek legyünk, és ebben érezzünk kiteljesedést.
Az engedékeny, tartózkodó Perszephoné Kép forrása: poppiesandsunshine.com

6/8 Az engedékeny, tartózkodó Perszephoné

A leány, az alvilág királynéja. Ahányszor a holtak közé leszállt egy hős vagy egy hősnő, Perszephoné fogadta és kalauzolta őket. 

A hozzá hasonló földi nő inkább passzív, mint aktív, a dolgok általában megtörténnek vele, de nem ő irányítja azokat. Engedékeny, tartózkodó.
Maradhat leány, vagy lehet belőle az alvilág királynéja, esetleg egymás után mindkettő, de minden esetben jellemző rá, hogy megfigyelőként van jelen az életében, nem vagy alig avatkozik közbe a történésekbe. 
Sorsát eleve elrendeltnek hiszi, mintha nem lenne szabad akarata.
Szerelem és szépség, Aphrodité

7/8 Szerelem és szépség, Aphrodité

A szerelem és a szépség istennője. Valamennyi istennő közül ő a legszebb, róla maradt fenn a legtöbb ábrázolás is. 

Ő az alkimista istennő, aki egyedül birtokolja az átváltozás folyamatához szükséges mágikus hatalmat. Eggyéolvadás és megismerés azt jelenti: valóban megérteni a másikat. Aphrodité a megismerés vágyát gerjeszti fel
Ha ez testi intenzitássá lesz, úgy bekövetkezik a fogamzás, és új élet jön létre. Ha ez az egyesülés szellemi természetű, akkor a megértés érzelmi, spirituális szinten zajlik.
Női szerepek Kép forrása: photogrist.com

8/8 Női szerepek

Nemcsak korok és kontinensek, istenek és emberek találkoznak a könyvben. Találkozhatsz még önmagaddal, szeretteiddel, ellenfeleiddel. 
A hét olimposzi istennő alakjában felismerheted édesanyádat, nagyanyádat, barátnődet, szomszédasszonyodat, megismerheted viselkedésed titkos, mégis erős mozgatórugóit.
Megtalálhatod bennük önmagadat, akár több szerepet is játszhatsz egymás után vagy egyidejűleg. 
Az örök női szerepek bennünk élnek, és a könyv alapján megtanulhatod azokat fejleszteni magadban, hogy a jelenben elégedettebb legyél, és könnyebben megoldhasd a konfliktusaidat. 
Az évek során öregszünk ugyan, domináns személyiségvonásaink azonban életünk végéig elkísérnek minket. 
Forrásmű: Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó, 1997.)