Nem minden fekete-fehér, avagy 5 gondolkodást fejlesztő tipp

Sütő Gyöngyi
Írta: ,

Edward de Bono amerikai pszichológus szerint a gondolkodás fejleszthető, bárkiről is legyen szó. Az óvodáktól az afrikai falvak lakóin keresztül az igazgatótanácsi üléstermekig mindenki számára ajánl könyveiben módszereket. Cikkünk megírásához Nem minden fekete vagy fehér ‒ A kreatív gondolkodás természetrajza (HVG Könyvek, 2011.) című művét használtuk.

Nulla pozíció

A nulla érték nélküli pozíciót jelent, mert nincs értéke. Fogalmára gondolkodásunkban is nagy szükségünk lenne, de ott nem létezik.

Nem fogjuk fel, amit nem tudunk felfogni. Amikor valaki azt mondja, hogy két alternatíva van, ez akár igaz is lehet. De ez a kijelentés inkább azt jelenti, hogy az illető csak két alternatívára tud gondolni, ezért nem lehet több.

Egy helyzetet vizsgálva általában a megszokott sémáink felé fordulunk, és képtelenek vagyunk észrevenni azokat a dolgokat, amiket eddig nem vettünk észre. Itt most a semlegességre gondolunk. Ezt nevezzük nulla pozíciónak.

Az információ, az észlelés befogadása után nem a szokásos sémák mentén haladunk. Megpróbálhatjuk arra edzeni az agyunkat és kifejleszteni egyre mélyebb figyelmet, ahol elmosódik a fekete és a fehér közti határ.

Készenlét

Képzelj el egy homokos tengerpartot, ahol a félálomban napozó nők közé észrevétlenül belopódzik egy csapat hosszú karú szelíd polip.

A polipok finoman megcsiklandoznak néhány napozó hölgyet.

A megcsiklandozottak nagyobb mértékben készek nevetni, mint azok, akiket nem csiklandoznak meg a polipok.

Az egyik nőt egyszerre két polip csiklandozza meg, és ő sikítozva felnevet.

Mindnyájan készenlétben vannak, ám vannak a készenlétnek fokozatai, aztán az inger egyszer csak átlépi a küszöböt, és kitör belőlünk a nevetés. Ilyenkor nem tudunk nem nevetni.