Miről árulkodnak az ujjaid?

Írta: ,

Az asztrológiában minden ujjhoz hozzárendelhető egy bolygó. Az ujjak formájából és hosszából lelki tulajdonságokra és betegséghajlamokra lehet következtetni.

Hüvelykujj

1/5 Hüvelykujj

Az ujjak közül a hüvelykujj árulja el személyiségünkről a legtöbbet. Az énünket, az egyéniségünket, az egónkat jelképezi. Lényeges, hogy milyen a hosszúsága, mert ebből lehet arra következtetni, hogy tulajdonosának milyen az akaratereje, mennyire képes megvalósítani a terveit.

Ezt úgy állapíthatod meg, ha az ujjaidat behajtod, és a hüvelykujjadat a kinyújtott mutatóujjadhoz szorítod. Átlagosnak mondható, ha a mutatóujj közepéig ér. Hosszú, ha ennél tovább, és rövid, ha ennél rövidebb.

A rövid hüvelykujjú ember határozatlan, befolyásolható. A nagy hüvelykujjúak aktívak, határozottak.

A rugalmas hüvelykujj rugalmas természetre utal. A merev hüvelykujj gyakorlatiasságot, becsületességet fejez ki. Akinek túlságosan hajlékony a hüvelykujja, arra nem lehet számítani, mert nem mindig tartja a szavát.

Aki a hüvelykujját a kéz hirtelen összecsukásakor nem zárja be az öklébe, az magabiztos, aki bezárja, bizonytalan.

Csecsemő korunkban alváskor a hüvelykujjunkat a tenyerünkbe rejtjük. Ekkor még nincs akaratunk. Később az akaratunk erősödik, a hüvelykujjunkat nem tartjuk a markunkban – és egyre kevesebbet alszunk.

Mutatóujj

2/5 Mutatóujj

Asztrológiai szempontból a Jupiter bolygó befolyása alá tartozik, ezért a siker, a becsvágy, a hírnév szimbóluma.

Kifejezi az életben elérhető rangot, a szív és a vérkeringés működését.

Ha egyenes, jól fejlett, és majdnem azonos hosszúságú a gyűrűsujjal, akkor józan igazságérzetet, bölcsességgel kiegészülő ösztönös megérzéseket fejez ki.

A vallásos nézetről és az érzékiségről is árulkodik. Ezekre a tulajdonságokra a mutatóujj hosszúságából lehet következtetni.

Régen úgy tartották, hogy a mutatóujj mérgező hatású, ezért senkin nem ejtettek vele karcolást és sebet. Gyógyítani sem szabad vele, csak a középső ujjal, nehogy a felkent kenőcstől romoljon a beteg állapota. Azért terjedt el, hogy mérgez, mert Jézusra Júdás a középső ujjával mutatott rá, amikor elárulta őt.

Középső ujj

3/5 Középső ujj

A Szaturnusz uralma alatt áll, így az élet megpróbáltatásait, valamint az életbe való beilleszkedést és az óvatosságot jelzi. Testi szinten az idegrendszer tartozik hozzá. Minél hosszabb valaki, annál fejlettebb intellektuálisan.

A tenyérnél rövidebb középső ujj nagyobb gyakorlatiasságról tanúskodik. A mutatóujj felé hajló kisujj tulajdonosa nehézkes, hitében tánroríthatatlan ember.

Ha a gyűrűsujj felé hajlik, akkor az illető könnyen teremt kapcsolatokat, és művészi hajlamú. A gyenge középső ujj rossz szívműködésre, gyakori vérszegénységre utal.

Gyűrűsujj

4/5 Gyűrűsujj

Az asztrológiában a Nap az ura, ezért a szépérzék, a művészi tehetség, az életélvezetek és az életben elérhető sikerek jelképe.

A vékony gyűrűsujj gazdájának fejletlen a gyakorlati érzéke, nehezen igazodik el a világban.

A bütykös kisujj anyagiasságot, gyakorlatiasságot fejez ki.

A feltűnően rövid kisujj az életerő csökkenését jelzi.

A hosszabb kisujj a gyenge egészségi állapot, a szabálytalan életvitel (mértéktelen alkoholfogyasztás, alváshiány, sok munka) következménye.

Kisujj

5/5 Kisujj

A kisujj ura a Merkúr bolygó. Jelzi a leleményességet, a szervezési és spekulatív készséget. Minél hosszabb, a tulajdonosa annál inkább hajlamos manipulálni a környezetét, és a körülötte lévők engedelmeskednek neki.

Női kézen a hosszú ujj azt jelenti, hogy az illető mindenbe beleüti az orrát, mindenbe beleszól, és nem tűr ellentmondást. Ha kifelé hajlik, akkor a tulajdonosa hajlamos kifelé tekingetni a kapcsolatból.

Nő esetében a görbült kisujj méhproblémát, férfinál csökkent potenciát sejtet. A vékony, gyenge kisujj bélproblémákra utal.

Megfigyelték, hogy a kisujjunkat tudjuk mozgatni először, és a haldokló ember a kisujja fölött veszti el utoljára a kontrollját.

Cikkünk megírásához Rosta Erzsébet és Rábai Attila Hiedelmek, hagyományok, babonák (Korona Kiadó, 2007) című könyvét használtuk.