Mi a méltóság, és miért van szükség rá?

Jankovics Anna
Írta: ,

Wass Albert mondta: „Soha az ember meg ne alázza magát, még akkor se, ha azt hiszi, hogy ezzel valamit elérhet, amit különben sem sikerülne elérnie. Az emberi méltóság mindennél előbbre való, s nem szabad áruba bocsátani, mert az ember csak kellemetlen perceket s utólagos szégyent meg bosszúságot vásárol vele.”

Mit nevezünk emberi méltóságnak?

Az emberi méltóság olyan minimális elismertséghez való jog, ami biztosítja, hogy egy ember, emberi mivoltát senki se vonhassa kétségbe, a tiszteletet megkövetelhesse.

A személyhez fűződő jogok védik az emberi méltóságot, melynek felrúgását szankcionálják. Minden embert megillet az emberi méltóság joga.

Az már más kérdés, hogy hol vannak a határok, ahogy az is kérdés, hogy miért nem vonatkozik ez a jog a Föld népességének nagy részére, és miért nem történik ezügyben semmi.

Az emberi méltóság részei

– önazonossághoz való jog, tehát a vérségi származás kiderítéséhez való jog,

– önrendelkezéshez való jog, ilyen például a házasságkötéshez való jog,

– cselekvési szabadság, tehát nem vagyunk korlátozhatóak személyi szabadságunkban, oda megyünk, ahová akarunk,

– magánszféra védelme, ilyen például a levéltitok,

– szociális biztonsághoz való jog, tehát jogunk van olyan életet élni, hogy ne legyünk kiszolgáltatva.

Kiegészítésként: senkit sem hagyhat az állam éhen halni, mert az ellentétes az ember méltóságával.