Kapitány és kormányos – így működik az elméd

Írta: ,

Joseph Murphy Tudatalattid csodálatos hatalma (Maecenas Kiadó, 2008) című könyvéből idézünk gondolatokat elménk működéséről. A szerző hiteles példákkal bizonyítja, hogy tudatalattink képes létrehozni és feloldani bármilyen stresszes élethelyzetet.

Az elme működése

1/5 Az elme működése

„Két szinten működik: a tudatos vagy racionális, és a tudatalatti vagy irracionális szinten.

Tudatos elméddel gondolkozol, megszokott gondolataid pedig tudatalattidba süllyednek, és tudatalattidat természetüknek megfelelő teremtésre késztetik.

Tudatalattid az érzelmeid székhelye, ez a teremtő elme. Jó gondolataidat jó eredmények követik. Ha gonosz dolgokra gondolsz, gonosz eredményekkel számolhatsz - így működik az elméd.


A Kulcs, mellyel kinyithatod önmagad – idézetek Joe Vitale könyvéből


Sose feledd: ha tudatalattid elfogad egy eszmét, rögvest hozzálát végrehajtásához. Érdekes és megfoghatatlan igazság ez: a tudatalatti törvénye egyaránt vonatkozik a jó és a káros elképzelésekre.”

Tudatos és tudattalan

2/5 Tudatos és tudattalan

„Tudatos elméd a mérlegelő elme. Ebben a szakaszban történik a válogatás.

Kiválasztod, például olvasnivalódat, otthonodat, élettársadat.

Összes döntésedet tudatos agyaddal hozod. Másfelől viszont a szíved minden tudatos választás nélkül, automatikusan működik, az emésztés, lélegzés, vérkeringés összes folyamata tudatalattid révén, a tudatod ellenőrzésétől függetlenül zajlik.

Tudatalattid elfogad minden benyomást, azaz bármit, amit tudatosan elhiszel. Nem mérlegeli a dolgokat, mint ahogy tudatos elméd teszi, és soha nem felesel veled.

Olyan a tudatalattid, mint a termőföld, ami jó és rossz magokat egyaránt befogad és kihajtat. Gondolataid elevenek, és csakugyan hasonlatosak ők a virágok magvaihoz.

A káros, romboló gondolatok tudatalattidban is rombolnak, s kellő időben a jellegüknek megfelelő tapasztalatok alakjában öltenek testet.”

Tudatos és szubjektív elme

3/5 Tudatos és szubjektív elme

„Tudatos elmédet gyakorta objektív elmének is nevezik, mivel ez foglalkozik a külvilág tárgyaival. Az objektív elme veszi tudomásul a tárgyi világot. Megfigyelései eszközéül öt érzékszervedet használja.

Tudatos elméd vezet és igazgat a környezettel létesített kapcsolataidban. Öt érzékszerved révén ismeretekre teszel szert. Objektív elméd a tanulás, megfigyelés, tapasztalatszerzés révén bővíti tudását. Legfontosabb feladata, amint korábban már rámutattunk, a mérlegelés.

Szubjektív elméd a természetes látószervek igénybevétele nélkül lát. Birtokában van a látnoki tisztánlátás képessége. Szubjektív elméd elhagyhatja testedet, távoli földekre utazhat, s olykor a legtisztább és legpontosabb információkkal térhet vissza.

Szubjektív elméd révén olvashatod mások gondolatait, beleláthatsz lepecsételt borítékokba és bezárt páncélszekrényekbe. Szubjektív elméd képes mások gondolatainak megértésére, és ehhez nincs szüksége a szokásos kommunikációs csatornákra.”

Kapitány és kormányos

4/5 Kapitány és kormányos

„A tudatos elme olyan, mint a hajó parancsnoki hídján álldogáló kapitány vagy kormányos, Ő irányítja a hajót, jelzéseket küld a gépteremben dolgozó matrózoknak, akik a kazánokat, műszereket, szelepeket stb. kezelik.

A gépteremben serénykedő személyzet nem tudja, hová tart a hajó; ők csak parancsoknak engedelmeskednek. Zátonyra is futtathatják a hajót, ha a hídon álló ember a saját iránytűje, szextánsa vagy más műszerei alapján hibás vagy rossz utasítást ad.

A gépterem személyzete engedelmeskedik neki, mivel ő a főnök; gépiesen végrehajtják utasításait. A legénység tagjai nem beszélnek vissza a kapitánynak: egyszerűen teszik a dolgukat. 

A hajó gazdája a kapitány, döntéseit végrehajtják. Tudatos elméd a te hajód – tested, környezeted, összes körülményeid – kapitánya és gazdája. Tudatalattid annak alapján veszi át a parancsokat, amit tudatod hisz, és igaznak elfogad.”

Jó és rossz tartalmak

5/5 Jó és rossz tartalmak

„Tudatalattid képtelen a vitatkozásra. Következésképp helyesnek fogadja el helytelen elképzeléseidet is, és igyekszik feltételek, tapasztalatok, események képében megvalósítani őket.

Bármi történik veled, mind azokon a gondolatokon alapszik, amelyeket hited révén tudatalattidra erőltettél.

Ha hibás elképzeléseket továbbítottál, akkor a javítás biztos módszere az, hogy olyan harmonikus, építő gondolatokat ismételj gyakran, amelyeket a tudatalattid elfogad, és új, egészséges szokásokat alakít ki gondolataid és egész életed számára, mivel a szokások a tudatalattidban tanyáznak.

Tudatos elméd megrögzött gondolkodásmódja mély barázdákat formál tudatalattidban. Ez roppant kedvező, ha szokásos gondolataid harmonikusak, békések és építő jellegűek.

Ha elmédben eluralkodott a félelem, az aggály, ha gondolataidat romboló képzetek uralják, egyetlen gyógyszered tudatalattid mindenhatóságának felismerése és a szabadság, egészség, tökéletes boldogság állapotának kinyilvánítása.”