Így valósul meg a karma

Írta: ,

Tapasztalatból tudjuk, hogy gondolatainknak, tetteinknek következményei vannak. Hogyan érvényesül életünkben a karma törvénye?

Tudatsíkok

1/5 Tudatsíkok

Tudatunk a testünket, ezt a sűrű anyagot használja a fizikai síkon való működésre.

Agyunk képességei korlátoznak minket. Ha nem így lenne, akkor érzékelnénk, hogy asztráltestek vesznek minket körül, amelyek egy pszichikus sík részét képezik.

Az anyag, amely ezeken a síkokon található, nem egyforma: fentről lefelé egyre tömörebb. Ez megfelel a természet analógiájának, mert a fejlődés lefelé a ritkából a sűrűbe, a finomból a durvába halad.

Minden sík minden részecskéjében szellem és anyag kapcsolódik össze, az anyag a test, és a szellem az élet.

A formának fokozatai vannak, de a formát éltető lény lehet a legmagasztosabb intelligencia, a legalsórendűbb elemi lény, vagy a közöttük található számtalan lény bármelyike.

A képzelet működése

2/5 A képzelet működése

Értelmünk a magasabb pszichikai sík finomabb anyagában képeket, gondolatformákat hoz létre.

A képzelőerőt szoktuk az elme teremtőképességének nevezni.

A képzelőerő, a teremtőképesség mentális képeket alkot.

A képek tartalma szavakkal nehezen megmagyarázható, mert mindenki más gondolatokat, tapasztalatokat és érzéseket társít hozzájuk.

Ha például azt mondjuk, hogy „háromszög”, a szó egy képet hív elő az elménkben, amelyet hosszan kellene leírnunk, ha pontosan akarnánk szavakkal érzékeltetni.

A jelképek mindig egy magasabb szintű pszichikai világ anyagából származnak. 

Rezgések és vonzás

3/5 Rezgések és vonzás

A forma a pszichikai régió anyagának gyorsan rezgő atomjaiból áll. Rezgéseket indít mindenfelé maga körül. Minden irányt erőteljesen áthatnak.

A sűrűbb anyag felé haladnak. A felsőbb világok hangok, színek és számok révén fejeznek ki információkat.

Az ősi Egyiptomban a szent kéziratokat különböző színekkel írták, és a másolásban elkövetett hibákat halállal büntették.

Kívánságaink megfogalmazásakor, amikor felsőbb hatalmakhoz szólunk, gyakran színes gyertyákat használunk.


Próbáltad? Így varázsolj gyertyával!


 

Jó és rossz indíték

4/5 Jó és rossz indíték

Ha az indíték tiszta, szeretettel áthatott és jótékony természetű, akkor a létrehozott szín olyan elementált (pl. angyalokat, démonokat, elhunyt rokonokat) hív a gondolatformához, amely felveszi azokat a jellegzetességeket, amelyeket az indíték rányom a formára, az így meghatározott módon cselekszik, és mint a lelke viselkedik.

A tisztátlan, bosszúvágyó, gonosz gondolat is felveszi a hozzá hasonló jellegzetességeket – ebben az esetben az eredménye is minden irányban és síkon kártékony lesz.

A haragos gondolat vörös villanást okoz, mert a gondolatforma úgy rezeg, hogy vöröset hoz létre. Ennek romboló, bomlasztó tevékenység lesz a következménye. 

A meglelkesített gondolat

5/5 A meglelkesített gondolat

Az emberek öntudatlanul folyamatosan szín-nyelven beszélnek. Képzeletünk, vágyaink és szenvedélyeink hatására auránk színeiben tükröződnek vissza. Így leszünk mások javának és kárának okozói, illetve saját javunk és kárunk hozói. Így hozzuk létre karmánkat. 

A meglelkesített gondolatformák élettartama elsősorban kezdeti erősségüktől függ, az energiától, amellyel emberi létrehozójuk telítette őket, másodsorban pedig a létrehozásuk után a létrehozó vagy mások által ismételt gondolat útján nekik juttatott tápanyagtól.

Életüket ilyen ismétléssel folyamatosan meg lehet újítani, az olyan gondolat pedig, amelyen töprengenek, amely ismételt meditáció tárgya, nagyon tartós formát nyer a pszichikai síkon.

A hasonló természetű gondolatformák vonzzák és kölcsönösen erősítik egymást, ezért ebben az asztrális világban eleven, nagy intenzitású és energiájú formát hoznak létre. Ez a karma megvalósulása.

Cikkünket Annie Besant Karma – Az ok-okozat törvénye (Magyar Teozófiai Társulat, 2002) című könyve alapján írtuk.