Így valósul meg a karma

Sütő Gyöngyi
Írta: ,

Tapasztalatból tudjuk, hogy gondolatainknak, tetteinknek következményei vannak. Hogyan érvényesül életünkben a karma törvénye?

Tudatsíkok

Tudatunk a testünket, ezt a sűrű anyagot használja a fizikai síkon való működésre.

Agyunk képességei korlátoznak minket. Ha nem így lenne, akkor érzékelnénk, hogy asztráltestek vesznek minket körül, amelyek egy pszichikus sík részét képezik.

Az anyag, amely ezeken a síkokon található, nem egyforma: fentről lefelé egyre tömörebb. Ez megfelel a természet analógiájának, mert a fejlődés lefelé a ritkából a sűrűbe, a finomból a durvába halad.

Minden sík minden részecskéjében szellem és anyag kapcsolódik össze, az anyag a test, és a szellem az élet.

A formának fokozatai vannak, de a formát éltető lény lehet a legmagasztosabb intelligencia, a legalsórendűbb elemi lény, vagy a közöttük található számtalan lény bármelyike.

A képzelet működése

Értelmünk a magasabb pszichikai sík finomabb anyagában képeket, gondolatformákat hoz létre.

A képzelőerőt szoktuk az elme teremtőképességének nevezni.

A képzelőerő, a teremtőképesség mentális képeket alkot.

A képek tartalma szavakkal nehezen megmagyarázható, mert mindenki más gondolatokat, tapasztalatokat és érzéseket társít hozzájuk.

Ha például azt mondjuk, hogy „háromszög”, a szó egy képet hív elő az elménkben, amelyet hosszan kellene leírnunk, ha pontosan akarnánk szavakkal érzékeltetni.

A jelképek mindig egy magasabb szintű pszichikai világ anyagából származnak.