Gábriel arkangyal, a hírnök – Miben és hogyan segíthet neked?

Sütő Gyöngyi
Írta: ,

Minden arkangyalnak van feladata, amellyel a magasabb célt szolgálja. Az emberiség egészét tartják szem előtt, de az egyes embereken is segítenek. Te is kérheted őket, amikor szükséged van a segítségükre. Gábriel alkalmassá tesz arra, hogy túl tudj lépni a korlátaidon, és elérd a céljaidat. Olyan feladatokat bíz rád, melyeken keresztül másokkal jót tehetsz. 

A hírnök

Gábriel Isten hírnöke, az ösztönzés és az intuíció forrása. Nevének jelentése: „Isten hatalmas”, „Isten az én erőm”. A „Gábri” azt jelenti: vezető, az „el” pedig azt, hogy ragyogás, fényesség; tehát az egész szó szerint: „a fény vezetője”.

Hírnökként jelenik meg a Bibliában. Szerepének legismertebb példája, amikor hírül viszi Máriának, hogy gyermeke fog születni, aki Jézus Krisztus, a Megváltó lesz. Később Erzsébet és Zakariás előtt is megjelent, hogy felkészítse őket Keresztelő Szent János születésére.

Ő adott hírt a pásztoroknak Jézus világra jöveteléről, figyelmeztette Máriát és Józsefet, amikor Heródes katonái az újszülött után kutattak, és a feltámadás után ő görgette el a Jézus sírját lezáró követ. Jeanne d’Arcot is ő kereste fel, és buzdította, hogy támogassa a trónörököst, és bátran szálljon szembe az Orleans-t fenyegető britekkel.

A világ összes nyelvét ismeri, Józsefnek egyetlen éjszaka alatt megtanította azt a 70 nyelvet, amelyet Bábel tornyánál beszéltek.

Mohamed és Mózes

Az iszlám vallásban Gibrail vagy Dzsibríl a neve. Mohamed prófétának is megjelent.

Lediktálta neki a Korán szövegét.

Mindig más formát öltött: például egyszer széttárt szárnyakkal állt elé, alakja betöltötte az eget, máskor egy felhőben bukkant elő.

Az ő ajándéka volt a Kába kő, amely eredetileg fehér volt, amíg magába nem szívta az emberiség bűneit, és feketévé változott. 

Gábriel támogatta Mózest a Tóra megírásában. Isten 79 angyalt küldött vele Mózeshez.

Az angyalok Isten aspektusait jelképezték, és összesen 124 szót adtak át Mózesnek, aki minden egyes szóval magasabb szintre lépett, majd meglátta a tökéletes világosságot