Az ima erőket mozdít meg – ez a hatásos módja

Sütő Gyöngyi
Írta: ,

A földi lét, az emberi testben való létezés lényege a szabadságban, a bölcsességben és a szeretetben való gyarapodás, amit a tapasztalásokon kívül a szellemi tanítások és gyakorlatok segítenek elő. Az egyik ilyen gyakorlat az imádkozás.

Elmélkedés és cselekvés

A szellemi kibontakozásnak elméleti és gyakorlati oldala is van: amit elméletben megtanulunk, azt a gyakorlatba átültetjük, illetve tapasztalatainkról elmélkedünk.

Alkatunkból adódóan haljamosak vagyunk előtérbe helyezni az egyik vagy a másik oldalt.

Van, aki olvasgat, tanulmányozza és fejtegeti a szellemi tanításokat, míg más inkább gyakorlatokat végez: imádkozik, meditál.

Régen az imák nem álltak olyan távol a meditációtól, mint manapság. Az ima voltaképpen meditatív elmélkedés, mert aki imádkozik, az meditatívan elmélyed azokban a gondolatokban, amelyeket az ima megfogalmaz.

A régi időkben a beavatottak olyan imákat terjesztettek, amelyekben benne volt a kozmikus tudás. Ilyen volt például a Jézus Krisztustól származó Miatyánk

Angyalok szállnak alá

Szent Ágoston szavaival: „Aki imádkozni tanul, élni tanul.” Az ima megtisztítja az elmét, hogy a szellem fénye és ereje a lélekbe áramolhasson.

Koncentrációs gyakorlat, mint a meditáció. Felemeli a lelket a szellemihez, az istenihez.

Az igazán mély ima összefügg a hittel: a szívből fakad, tehát nemcsak az a fontos, hogy mit mondunk, hanem az is, ahogy mondjuk.

A hittel mondott ima kelyhet képez, amelybe az angyali lények alászállnak, és azon keresztül tevékenykednek.

Az őszinte meggyőződéssel elmondott ima védőangyalunkhoz száll, ő közvetíti a magasabb hierarchiák felé. Amikor testi-lelki fejlődésünkkel kapcsolatban imádkozunk, védőangyalunknak lehetőséget adunk a segítségnyújtásra.

A nép felemelkedésével kapcsolatos imákat az adott nép arkangyalához, a népszellemhez továbbítja a védőangyal.