Az ima erőket mozdít meg – ez a hatásos módja

Írta: ,

A földi lét, az emberi testben való létezés lényege a szabadságban, a bölcsességben és a szeretetben való gyarapodás, amit a tapasztalásokon kívül a szellemi tanítások és gyakorlatok segítenek elő. Az egyik ilyen gyakorlat az imádkozás.

Elmélkedés és cselekvés

1/5 Elmélkedés és cselekvés

A szellemi kibontakozásnak elméleti és gyakorlati oldala is van: amit elméletben megtanulunk, azt a gyakorlatba átültetjük, illetve tapasztalatainkról elmélkedünk.

Alkatunkból adódóan haljamosak vagyunk előtérbe helyezni az egyik vagy a másik oldalt.

Van, aki olvasgat, tanulmányozza és fejtegeti a szellemi tanításokat, míg más inkább gyakorlatokat végez: imádkozik, meditál.

Régen az imák nem álltak olyan távol a meditációtól, mint manapság. Az ima voltaképpen meditatív elmélkedés, mert aki imádkozik, az meditatívan elmélyed azokban a gondolatokban, amelyeket az ima megfogalmaz.

A régi időkben a beavatottak olyan imákat terjesztettek, amelyekben benne volt a kozmikus tudás. Ilyen volt például a Jézus Krisztustól származó Miatyánk

Angyalok szállnak alá

2/5 Angyalok szállnak alá

Szent Ágoston szavaival: „Aki imádkozni tanul, élni tanul.” Az ima megtisztítja az elmét, hogy a szellem fénye és ereje a lélekbe áramolhasson.

Koncentrációs gyakorlat, mint a meditáció. Felemeli a lelket a szellemihez, az istenihez.

Az igazán mély ima összefügg a hittel: a szívből fakad, tehát nemcsak az a fontos, hogy mit mondunk, hanem az is, ahogy mondjuk.

A hittel mondott ima kelyhet képez, amelybe az angyali lények alászállnak, és azon keresztül tevékenykednek.

Az őszinte meggyőződéssel elmondott ima védőangyalunkhoz száll, ő közvetíti a magasabb hierarchiák felé. Amikor testi-lelki fejlődésünkkel kapcsolatban imádkozunk, védőangyalunknak lehetőséget adunk a segítségnyújtásra.

A nép felemelkedésével kapcsolatos imákat az adott nép arkangyalához, a népszellemhez továbbítja a védőangyal. 

Erőt adó ima

3/5 Erőt adó ima

Az ima gyógyító erőket mozdít meg, így segíteni tudjuk a magunk és mások gyógyulását.

Orvosi vizsgálattal végződő kísérletek kimutatták, hogy azok az emberek, akikért rendszeresen imádkoznak, hamarabb meggyógyulnak, mint mások.

A hangosan kimondott ima hatásosabb, mint amit magunkban mondunk. Az Újszövetség szerint Krisztus is gyakran imádkozott, például a tizenkét apostol elhívása előtt és a Getsemáne kertben.

A Bibliában a Hegyi beszéd tartalmazza Jézus útmutatásait a helyes imádkozásra vonatkozóan, amely karmaoldó jelentőségű lehet.

Élőkért és holtakért egyaránt érdemes imádkozni. Az ima megkönnyíti az elhunyt számára a köztes létet a halál utáni negyven napban, amikor a lelke még a földi szférák közelében tartózkodik, ebből képes erőt meríteni. 

Kérés

4/5 Kérés

Sokféle imatípus létezik, de a kérő és a hálaadó ima a leggyakoribb. A kérés nem követelőzést és elvárást jelent.

Fontos, hogy olyan dolgokat kérjünk, amelyek mndenkinek a javát szolgálják.

Például háború idején nem kérhetünk olyat, hogy a bombák a város túlsó felére essenek. Kérhetünk olyan erényeket, amelyek a fejlődésünket szolgálják: reményt, türelmet, kitartást.

A kérő imák erejét fokozza, ha egyszerre többen imádkoznak.

A magyar hagyományban a jelentősebb ünnepeken az emberek együtt virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak. Az imádságnak közösségépítő ereje volt.

A kérő imáknak a Miatyánk egyik mondatával kell zárulniuk: „Legyen meg a Te akaratod…” (Mt. 6:10), mert az égiek jobban tudják, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. 

Hálaadás

5/5 Hálaadás

A hálaadó imával elismerjük, hogy mindent ajándékba kapunk. Hálásak lehetünk mindenért, ami történik velünk.

Kifejezhetjük a hálánkat olyankor, amikor valami jelentős dolog történt velünk, de akkor is, ha olyasmi fordul elő az életünkben, amit korábban természetesnek tartottunk.

Még a képességeinkért – például látásunkért, hallásunkért,  járásunkért – is hálásak lehetünk, de köszönetünket fejezhetjük ki a nehézségekért, a próbatételekért is, hiszen minden értünk van. 

Cikkünk megírásához Váradi Tibor Szellemtudomány – A bölcsesség és a szeretet útja (Napfényes Élet Alapítvány, 2009.) című könyvét használtuk.